Małgosia Osiecka

Jesteśmy jednością duszy i ciała. Jesteśmy jednością z tym co nas otacza, przyrodą , naturą, ludźmi. Harmonijne funkcjonowanie w naszej rzeczywistości jest nie lada wyzwaniem. Żeby podołać temu wyzwaniu i dowiedzieć więcej jaka jest natura rzeczy zaczęłam swoje poszukiwania ponad 25 lat temu.Pierwszym krokiem była dla mnie kinezjologia i zgłębianie metody Dennisona Równoważenia Półkul Mózgowych. Dowiedziałam się wtedy jak połącznie odruchów ciała z ludzkim mózgiem wpływa na cały obszar naszego życia, nie tylko ten fzyczny. Następnym krokiem było otwarcie się na obszary energetczne poprzez Reiki. Dostąpiłam inicjacji drugiego stopnia specjalistycznego tej wiedzy. Empatia i ciekawość utorowały drogę do kolejnego odkrycia. Zrozumiałam ,że praca z ludźmi , blokadami w ciele i emocjach jest ścieżką która mnie wybrała. W 2007 ukończłam kurs Polarity i kolejne lata upłynęły na studiowaniu TCK- Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, autorskich metod Pierwotnego Oddechu, Diagnozy i Normalizacji Stanu Organizmu .Tymi metodami pracuję najchętniej.  W celach poznawczych zgłębiłam również  tajniki Praktyka NLP, Dwupunktu i pracy z kolorami metodą Patricka San Francesco .Podróż do Indii w 2015 była dla mnie kolejnym stopniem na drodze rozwoju. Pobyt w Ashramie Bhagavana Nithyanandaya w Kerali i tamtejszej kulturze wogóle był niezwykłą przygodą i przybliżył mnie do idei yogi , która towarzyszy  mi od lat. Ideologa oświeconych mistrzów i nauczycieli jest dla mnie drogą , która nigdy się nie kończy. Buddha , Jezus, Patańdżali, Babadżi czy Osho i wielu innych są inspiracją do medytacji i poszukiwań. Z radością odkrywam kontakt z ziemią, przestrzenią i samą sobą. Tą radością poprzez techniki pranayamy, medytacji, afirmacji i techniki relaksacyjne pragnę podzielić się z innymi, służyć pomocą we wspólnym odkrywaniu naszej prawdziwej natury. AUM.